2019; het nieuwe jaar is van start gegaan dus off we go!

 

We weten niet zeker òf het nog mag maar vanaf deze plek willen wij u naast een gelukkig jaar toch ook zeker een inspirerend jaar toewensen.

 

Het wordt voor ons allemaal hopelijk een jaar waarin we op gepaste momenten weer ‘de sleur van alledag’ los kunnen laten en waarin we de creativiteit alle ruimte kunnen geven die het nodig heeft om tot mooie scènes te komen. Dat moet ook wel want we zijn per slot van rekening een improvisatiegroep!

 

Een nieuw jaar en in ons geval ook een nieuwe repetitieruimte.

Na vele jaren repetitie-scènes gespeeld te hebben in Ervarea zijn we namelijk neergestreken in buurthuis De Witte Vlinder. Een locatie waarbij we letterlijk meer ruimte hebben voor het spelen van onze scènes.

 

De eerste officiële les in ons nieuwe thuishonk heeft inmiddels plaatsgevonden en het werd weer een avond die wij als spelers vooraf niet hadden kunnen bedenken!

 

Een speerpunt voor ons als spelers voor het komende jaar is o.a. spelverdieping.

Hoe zet je een rol zo waarachtig mogelijk neer?

Kan/mag/moet ‘dat wat er in je zit’ in je rol ook ‘naar buiten komen?’

Dat vraagt oefening(en) en daar hebben we gelukkig onze trainster Bartelijn voor!

 

Na de warming-up kregen we van Bartelijn de opdracht na te denken over de rol die je als individuele speler altijd wel goed ligt, die comfortabel is, die je ‘als die ene lekkerzittende jas voor het gemak net als gisteren toch weer van de kapstok grijpt’.

Zo comfortabel bleef het echter niet want ondanks dat het buiten guur en nat was; binnen moest ‘die comfortabele jas’ toch echt UIT!

De uitdaging is natuurlijk een karakter te spelen die verder van je afligt en zo geschiedde;

 

We zagen o.a. een overenthousiaste bossanova-dansende dansjuf, een wat stijve boekenwurm, een timide deelneemster aan een computercursus, een slechtgehumeurde wijkcentrumbeheerder en een wanhopig naar harmoniezoekende organisatrice van wijkinitiatieven en dat allemaal op zomaar een druilerige woensdagavond in januari.

 

UIT de comfortzone dit jaar en dat betekent voor ons de UITdaging aangaan!

 

Voorheen Met Matthijs gaat er voor... voor u, voor onszelf en met àlle plezier!

 

-Gerard-